Steve Nieve, klawiszowiec Elvisa Costello, organizuje prywatne koncerty w swoim domu. Podczas jednego z nich wystapiła Annie Clark, czyli St. Vincent i zaśpiewała swoją wersję Some of Them Are Old Briana Eno. Została sfilmowana przez Obviousfilms, a na to wideo nałożono nostalgiczne zdjęcia amerykańskiego pustkowia.

Nie ma więcej wpisów