Po raz kolejny przyznano prestiżowe nagrody, które muzycy odbierają od 1993 roku. O Paszporty Polityki artyści walczą w siedmiu kategoriach: film, literatura, teatr, muzyka popularna, muzyka poważna, sztuki wizualne i kreator kultury. Nas najbardziej interesowała kategoria muzyka popularna. W tym roku do nagrody w tej kategorii nominowano zespół Très.bMarcina Maseckiego oraz grupę Małe Instrumenty.

Niezmiernie miło nam ogłosić, że w kategorii muzyka popularna Paszport Polityki wędruje do Misi, Oliviera i Toma z zespołu Très.b.

Nagroda za umiejętne połączenie siły i delikatności w muzyce, która jest jednocześnie niezależna i przebojowa.

Pozostałe nagrody przyznano:
Film: Marcin Dorociński
Literatura: Szczepan Twardoch
Teatr: Iwan Wyrypajew
Sztuki wizualne: Julita Wójcik
Muzyka poważna: TWOgether Duo

Nie ma więcej wpisów