Artysta: Ulterior Motive
Utwór: „Tape Pack”
Z albumu: „The Fourth Wall”
Znak szczególny: Główny bohater odnajduje wehikuł czasu (walkman plus kaseta). Po wciśnięciu „PLAY” bohater przenosi się w czasie.

Nie ma więcej wpisów