Artysta: Pih
Utwór: „Sanktuarium”
Z albumu: „Kino nocne”
Znak szczególny: Za warstwę muzyczną odpowiada RX, a obraz jest autorstwa Edwarda Grygiańca (InSane Film).

Nie ma więcej wpisów