Tegoroczne Life Festival Oświęcim jednak bez występu Gorana Bregovića. W wyniku kontrowersyjnych wypowiedzi po koncercie w Sewastopolu, będącym na terenie anektowanego przez Rosję Krymu, organizatorzy zdecydowali się zrezygnować z powierzenia mu misji ambasadora nadchodzącej edycji.

„Z całą determinacją pragniemy podkreślić, iż główną ideą organizowanego od sześciu lat Life Festivalu jest budowanie oraz propagowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi. Co roku, w ramach Life Festivalu, spotykamy się w naznaczonym piętnem historii mieście, by zdecydowanie i bezkompromisowo opowiedzieć się przeciwko wojnie, a także wszelkim formom oraz przejawom agresji, rasizmu, antysemityzmu czy łamania praw człowieka” – pisze na początku oświadczenia organizator. Przesłanie to jest szczególnie ważne i aktualne, gdy za wschodnią granicą Polski dzieją się rzeczy, które odbierają naszym sąsiadom elementarne prawo do wolności i poczucia bezpieczeństwa. „26 marca br. Goran Bregović wystąpił w Sewastopolu, na terenie zaanektowanego przez Rosję Krymu (…) publiczne wypowiedzi artysty po koncercie, w których Bregović bagatelizował fakt wystąpienia na zaanektowanych bezprawnie terenach, a także jednocześnie dystansował się od potępienia zbrojnej interwencji Rosji na Ukrainie, są sprzeczne z wartościami, które przyświecają twórcom i pomysłodawcom Life Festivalu” – czytamy dalej. W wyniku zaistniałej sytuacji i trudnych do zaakceptowania wypowiedzi artysty, organizatorzy postanowili zrezygnować z koncertu muzyka. Jego obecność zaburzałaby ideę i sens wydarzenia.

Bilety i karnety zachowują ważność. Oświadczenie w całości dostępne jest na stronie festiwalu.

Nie ma więcej wpisów