Polityka prywatności serwisu musicis.pl

I. Informacje osobiste zbierane w serwisie musicis.pl

1. Na portalu musicis.pl szanujemy Twoje prawo do prywatności. Oto nasze stanowisko, które dotyczy gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, którzy odwiedzają strony naszego serwisu.

2. Przeglądając strony serwisu musicis.pl, użytkownicy pozostają anonimowi, chyba że zdecyduje inaczej. Portal zbiera dane, które są zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz w celu zbierania ogólnych danych demograficznych (np. region, z którego następuje połączenie).

3. Zapisanie się do usług, które oferuje serwis musicis.pl (konkursy, książka adresowa), wymaga wypełnienia specjalnego formularza, w którym należy podać dane umożliwiające kontakt z użytkownikiem (np. imię, adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. płeć, wiek) lub zgłoszenie się poprzez przesłanie tych danych za pomocą wiadomości e-mail. Zarówno informacje podane w formularzu, jaki i przesłane za pomocą wiadomości e-mail są wykorzystywane do kontaktu z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowania prezentowanych przez nas treści do ich zainteresowań i potrzeb.

4. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez musicis.pl wraz z zachowaniem wszystkich odpowiednich środków bezpieczeństwa, które spełniają wymagania prawa polskiego.

5. Naszym celem jest zapewnienie jak najskuteczniejszej ochrony. Rozwój technologii, a także rozwój oferty musicis.pl powodują, że nasza polityka prywatności może się zmienić. O każdej zmianie użytkownicy zostaną poinformowani na stronach naszego serwisu.

II. Polityka musicis.pl dotycząca plików cookies

1. Serwis musicis.pl automatycznie nie zbiera żadnych informacji z wyjątkiem informacji, które są zawarte w plikach cookies, czyli tak zwanych ciasteczkach.

2. Pliki cookies są to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon) w czasie kiedy przeglądasz strony internetowe. Ciasteczka zazwyczaj zawierają następujące informacje: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania, a także wygenerowany przypadkowo numer, który jest unikalny i służy do identyfikowania przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

3. Pliki cookies są wykorzystywane do pewnych celów:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników. Dzięki ciasteczkom strona rozpozna urządzenie, na którym ma zostać wyświetlona i odpowiednio się na nim pojawi – dopasowana do indywidualnych potrzeb użytkownika,
 • dzięki nim serwis musicis.pl jest łatwiejszy w użyciu i działa zdecydowanie szybciej,
 • do prowadzenia statystyk, które są anonimowe i pozwalają nam na zrozumienie jak użytkownicy korzystają z naszego serwisu. Dzięki temu możemy polepszyć zawartość i funkcjonalność strony.

4. W ramach serwisu musicis.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym tylko do momentu zakończenia korzystania z serwisu muscis.pl,
 • stałe – pozostają na urządzeniu końcowym tak długo, jak mają ustawiony czas przechowywania lub do momentu, kiedy użytkownik usunie je sam.

5. W ramach serwisu musicis.pl stosowane są również pliki cookies, które:

 • są niezbędne do działania strony. Pozwalają użytkownikom poruszać się po serwisie, a także po wszystkich elementach, które są przez nich używane,
 • poprawiają funkcjonalność. Dzięki nim zapamiętywane są ustawienia użytkowników (nazwa, spersonalizowane ustawienia, region). Odpowiedzialne są także za używanie narzędzi społecznościowych,
 • poprawiają wydajność. Ich zadaniem jest zbieranie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze serwisu. Wskazują obszary, które odwiedzili, czas jaki na nich spędzili oraz problemy, z które ewentualnie napotkali,
 • dostarczają reklamy, które odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. Pozwalają również sprawdzić efektywność kampanii reklamowych, które są prowadzone w ramach serwisu musicis.pl.

6. Większość przeglądarek internetowych początkowo ma ustawione automatyczne przyjmowanie plików cookies. Użytkownicy sami mogą ustawić, aby ciasteczka był blokowane w całości lub w pewnej części (użytkownicy będą informowani o każdorazowym zamieszczeniu plików na ich urządzeniach). Blokada plików cookies, które są używane przez serwis musicis.pl, może wpłynąć negatywnie na komfort korzystania z serwisu – niektóre obszary mogą stać się wtedy niedostępne dla użytkownika.

7. Użytkownicy, korzystając z serwisu musicis.pl, mogą otrzymywać również otrzymywać pliki cookies, które pochodzą od podmiotów trzecich. Najczęściej pochodzą z takich serwisów jak: Facebook, Google, Twitter, a także współpracujących z serwisem musicis.pl firm, które realizują na stronie swoje kampanie reklamowe. Informacje na temat plików cookies tych podmiotów znajdują się na ich stronach internetowych.

III. Udostępnianie informacji osobistych innym podmiotom

1. Musicis.pl zawiera albo będzie zawierać serwisy (np. forum, komentarze), w których użytkownicy wprowadzając treść, w postaci opinii, pytań itp, które są ogólnie dostępne. Każdy użytkownik może publikować swoje treści. Musicis.pl sprawdza czy treści są zgodne z prawem, nie obrażają osób trzecich, nie zawierają wulgaryzmów i sporządza zbiorcze zestawienie statystyczne, które następnie jest ujawnione osobom trzecim. Takie zesawienie nie zawiera danych, które pozwalają na identyfikację pojedynczych użytkowników.

IV. Prawo do wyboru

1. Serwis musicis.pl daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie, a także w jakim stopniu.

VI. Słowniczek

 • adres IP – indywidualny numer, który zazwyczaj posiada każdy komputer podłączony do internetu. Może być statycznym (nie zmienia się, jest na stałe związany z komputerem) albo dynamiczny, który jest przydzielony na dane połączenie.
 • log systemowy – to informacja, którą komputer użytkownika przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Posiada różne dane, dzięki którym w mniejszym lub większym stopniu można ustalić skąd nastąpiło połączenie.