A Place for Us to Dream

Kyte.
Love to Be Lost

Głos Nicka Moon dalej zbliża się w rejony Gibbarda, choć jego wokal bardziej skupia się na szepcie niż pełnym śpiewie. Ta jednostajność, przerywana tylko w nielicznych przypadkach staje się więc niczym innym jak przyzwyczajeniem, raczej znużeniem niż zdenerwowaniem...