Around Town

Dead Times

O projekcie Dead Times trudno cokolwiek powiedzieć. W sieci nie możemy się doszukać zbyt wielu informacji o samym zespole, jego genezie oraz przyszłych planach. Może to i dobrze, bowiem o artystach zawsze najlepiej mówi ich własna sztuka...