Davos

Rebeka

Ich druga płyta stanowi materiał brzmieniowo bogatszy i eksplorujący nieznane dotąd duetowi dźwiękowe rejony. I istotnie, odwołując się do symbolicznego znaczenia tytułu, przemienia...