DJ Petey

Patrick the Pan.
Something of an End

Patrick the Pan tworzy swój własny mikrokosmos, zaczarowuje rzeczywistość. Jego muzyczne pejzaże (bo tak to chyba trzeba nazwać) są niezwykle sugestywne. Nawet, gdy rezygnuje z wokali, wciąż udaje mu się podtrzymać...