Kings of Suburbia

Daniel Spaleniak

Mówią o nim: odkrycie roku, wspaniały debiut, niezwykła dojrzałość… Ja jednak po dłuższym obcowaniu z jego debiutanckim materiałem mam wciąż mieszane uczucia...