Matt Shultz

Open’er Festival: Sztuka

Od 2012 roku Open'er Festival to już nie tylko muzyka. Formułę imprezy rozszerzono pod hasłem "Music & Arts", a do Gdyni zaproszono sztukę w odsłonach do tej pory festiwalowiczom...

Echo Deal

Głównym założeniem pracy nad albumem była próba uchwycenia z pozoru zwyczajnych, ale jakże ulotnych i migotliwych, momentów, które – po ułożeniu w całość – stanowić mogą rodzaj szkicu mojego oglądu rzeczywistości...