Not To Disappear

Daughter

Liczne momenty ożywienia i sprawnie budowane napięcie pozwalają myśleć, że Daughter wreszcie pozbyli się swojego jednego, nieznośnie powtarzalnego patentu na piosenki...