Rychard

Vapour Trails

Tu liczą się przede wszystkim wyraźna swoboda grania i łączenia rytmów, a także pojedyncze akcenty, które nadają pewnej odrębności poszczególnym utworom...