Muzyka to dla mnie … naprawdę wiele, zależnie od różnych momentów. Na przykład podczas jazdy samochodem jest najlepszą opcją, aby zająć sobie czas! W większości przypadków muzyka jest uzdrowicielem oraz zawsze znajduję w niej coś do wyodrębnienia, co dalej rozwijam. Dla mnie muzyka jest swoistym narzędziem do przeglądania duszy i katalizatorem, który pozwala Ci rosnąć. Muzyka przemawia do duszy i gdy przemawia własnie do ciebie, dzieje się coś ciężkiego do wyjaśnienia, to trochę jak przebudzenie czy dzwoniący alarm. To jest inspirujące, gdy myślisz, że ludzie, którzy stworzyli tą muzykę słuchają mnie i dają mi właśnie to czego chcę!

Music means for me a lot of things at different times. For example listening to music in the car is one of the best times to get engaged!  In most instances, music is a healer and I always find something to extract from it and grow. For me, music is a kind of a soul searching tool and a catalyst to help you grow. Music speaks to the soul and when it does speak to you, it is sometimes hard to explain, it’s kind of like an awakening or an alarm call! It is inspiring to think that the people who made this music are listening to me and giving me what I want!


Lista utworów wybranych przez Elsieanne Caplette z duetu Elsiane, których możecie posłuchać w naszym playerze (na gorze serwisu):
1. Tool – Reflection
2. Massive Attack – Atlas Air
3. Genesis – Mama
4. Radiohead – All I Need

Nie ma więcej wpisów