Artyści: Vienio, Bisz, Miuosh, Cheeba
Utwór: „Prawo do kultury”
Z albumu: „Etos II”
Znak szczególny: Utwór wyprodukował Kuba „Pereł” Perełkiewicz. Numer nawiązuje do prestiżowego projektu NCK oraz Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o tym, że każdy obywatel, niezależnie od narodowości, wyznania, miejsca zamieszkania, poglądów, itp. powinien mieć zagwarantowane prawo do kultury.

Nie ma więcej wpisów