Artysta: Liturgy
Utwór: „Quetzalcoatl”
Z albumu: „The Art Work”
Znak szczególny: Sacrum i Profanum w krótkim ujęciu teledyskowym.

Nie ma więcej wpisów