Artysta:  The Avalanches
Utwór:
„Subways”
Z albumu:
„Wildflower”
Znak szczególny: ciekawsze spojrzenie na podróżowanie metrem

 

Nie ma więcej wpisów