WqxE-zppu30

Artysta: Wolf Alice
Utwór: Don’t Delete the Kisses”
Z albumu: „Visions of a Life”
Znak szczególny: Miłość w środkach transportu publicznego.

Nie ma więcej wpisów