Bez przypału

kIRk

Najnowsze dokonanie grupy zdecydowanie zmienia postrzeganie łączenia dźwięków, jakie panowie Bartnik, Dokalski i Kalinowski wcześniej uskuteczniali...