BLOK

IAMX.
The Unified Field

Z przykrością trzeba jednak stwierdzić, że Corner wydaje się już być zmęczony ciągłym buntem elit, rozprawami o masowości - pewną konwencją, w której się obracał. Trudno go o to winić, wszystko kiedyś przemija...