Cardiocleptomania

Boiler Room zawita do Polski

Kto jeszcze nie słyszał, a z dobrą klubową muzyką na bakier nie jest, ten pewnie skoczy z radości, gdyż to właśnie Polska wybrana została na kolejną miejscówkę fantastycznych, kameralnych występów...