Dario Marianelli

Schoolboy Q

"Oxymoron" to bardzo solidna produkcja, którą Schoolboy Q na pewno nie zdyskredytuje Kendricka Lamara, ale ugruntuje swoją własną pozycję...