French For Rabbits

J. Cole.
Born Sinner

Pomimo lirycznych mankamentów, płyta "Born Sinner" to ważna pozycja hip-hopowa tego roku i na pewno lepsza produkcja niż debiutancki "Cole World: The Sideline Story"...