Liima

Echo Deal

Głównym założeniem pracy nad albumem była próba uchwycenia z pozoru zwyczajnych, ale jakże ulotnych i migotliwych, momentów, które – po ułożeniu w całość – stanowić mogą rodzaj szkicu mojego oglądu rzeczywistości...