Michał Sepioło

Henry David’s GUN

Czy takie smutne, surowe i mroczne granie jest nam w ogóle potrzebne? Odpowiedź brzmi: tak, bo muzyka do kontemplacji i słuchania z zaangażowaniem zawsze ma swoją wartość...