Sophie

False Month

Wojsław i spółka przedstawiają to, co znane, ale robią to w sposób zupełnie nieinwazyjny, bezpretensjonalny i wciąż daleki od próby nadmiernej inspiracji kimkolwiek...